Innowacje w przedsiębiorstwach – Śląsk

Pozyskaj dofinansowanie do 45% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na wprowadzenie na rynek nowych produktów. Termin konkursu: 28 lutego – 18 kwietnia 2019 r. Dofinansowanie obejmuje zakup: maszyn i urządzeń; wartości niematerialnych i prawnych; Kto może ubiegać się o dofinansowanie: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub...

Infrastruktura badawczo – rozwojowa – Podkarpackie

Pozyskaj dofinansowanie do 70% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwie. Termin konkursu: rozpoczęcie naboru od marca 2019 r. Dofinansowanie obejmuje zakup: maszyn i urządzeń; wartości niematerialnych i prawnych; materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury; środków transportu z grupy: 76 i 78 KŚT. Kto może...

Bony na innowacje- Małopolska

Pozyskaj dofinansowanie do 90% nakładów inwestycyjnych na opracowanie innowacyjnych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Termin konkursu: rozpoczęcie naboru od marca 2019 r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie obejmuje: koszty zakupu usługi polegającej na...

Design dla przedsiębiorców

Pozyskaj dofinansowanie do 85% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego produktu. Termin konkursu: 4 marca –  31 maja 2019 r. Dofinansowanie obejmuje zakup: usługi audytu wzorniczego; usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego; usługi prototypowania i testów; maszyn i urządzeń; licencji, patentów, know...

Promocja eksportu – cała Polska

Pozyskaj dofinansowanie do 85% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na sfinansowanie promocji produktów na rynkach zagranicznych. Termin konkursu: 25 lutego –  4 kwietnia 2019 r. Dofinansowanie obejmuje: udział w międzynarodowych targach; usługi doradcze i szkoleniowe związane z promocją firmy na rynkach zagranicznych; organizacja misji gospodarczych dla kontrahentów zagranicznych; tłumaczenia strony internetowej; materiały i gadżety promocyjne....

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Małopolska

Pozyskaj dofinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych na opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie obejmuje: koszty wynagrodzeń personelu merytorycznego projektu, koszty podwykonawstwa, amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury badawczej, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług doradczych, elementy do budowy...

Kredyt na innowacje technologiczne

Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnych wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego. Termin konkursu: 8 październik 2018 r. – 26 kwiecień 2019 r. Dofinansowanie obejmuje: • nabycie nieruchomości, • zakup maszyn, urządzeń, • zakup wartości niematerialnych i prawnych, • koszty materiałów i robót budowlanych związanych...

Dotacje na rozwój i innowacje przedsiębiorstw – cała Polska

Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnych na opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Termin konkursu: 20 marzec 2018 r. – 05 grudzień 2018 r Dofinansowanie obejmuje: • nabycie nieruchomości, • zakup maszyn, urządzeń, • zakup wartości niematerialnych i prawnych, • koszty materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury,...

Dotacje na rozwój MŚP – Podkarpacie

Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnychna opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie obejmuje nabycie: nieruchomości, maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury, środków transportu. Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:...

Bony na innowacje – cała Polska

Pozyskaj dofinansowanie do 85% nakładów inwestycyjnych na opracowanie innowacyjnych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Termin konkursu: 4 marca –  31 maja 2019 r. Etap usługowy: 20 marca – 28 listopada 2019 r. Etap inwestycyjny: rozpoczęcie naboru od kwietnia 2019 r. Dofinansowanie obejmuje: Etap usługowy: usługi doradcze mające na celu opracowanie prototypu, projektu...