Infrastruktura badawczo – rozwojowa – Podkarpackie


Pozyskaj dofinansowanie do 70% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwie.

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru od marca 2019 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup:

  • maszyn i urządzeń;
  • wartości niematerialnych i prawnych;
  • materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury;
  • środków transportu z grupy: 76 i 78 KŚT.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

  • rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

Maksymalna wartość dofinansowania:

3 000 000 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania:

100 000 PLN.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00