Centrum Szkoleniowe MASTERLANG to ogólnopolska firma świadcząca profesjonalne usługi szkoleniowo-doradcze od 1997 roku. Rozpoczynaliśmy jako szkoła języków obcych. Od 2007 roku zajmujemy się tematyką funduszy unijnych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów dofinansowanych z różnych programów unijnych, zarządzania projektem dofinansowanym, a także profesjonalnej i skutecznej rekrutacji uczestników do projektów.

Cały czas dostosowujemy się do zmieniających się warunków rynkowych, aktualnie świadcząc usługi w pięciu podstawowych obszarach:

  • projekty inwestycyjne – specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji na rozwój firm poprzez pozyskiwanie środków na działania inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe. Dzięki tym projektom wspomagamy przedsiębiorców w pozyskaniu i prawidłowym rozliczeniu wsparcia finansowego związanego m.in. z opracowaniem i wdrożeniem innowacji, zakupem maszyn i sprzętu czy rozbudową infrastruktury.

  • projekty dedykowane do szeroko rozumianej edukacji – pozyskujemy dotacje na rozwój oraz poprawę jakości szkolnictwa ogólnego i zawodowego. Wspieramy też przedszkola. W projektach tego typu doposażamy placówki oświatowe w urządzenia i pomoce dydaktyczne, realizujemy zajęcia dodatkowe dla uczniów, organizujemy wyjazdy edukacyjne i obozy naukowe oraz wypłacamy pomoc stypendialną. Prowadzimy również akredytowaną placówkę oświatową pn. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kuźnia Talentów, wspierającą nauczycieli i dyrektorów szkół z całego kraju.
    > nasza akredytacja (pdf)

  • projekty doskonalące kompetencje językowe i komputerowe – pozyskujemy środki unijne na realizację projektów dla szerokiego grona odbiorców, niezależnie od ich statusu społeczno-zawodowego, a także wspomagamy firmy w pozyskaniu dofinansowania na rozwój pracowników

  • projekty rynku pracy – nasze działania obejmują projekty z zakresu kształcenia ustawicznego oraz aktywizacji osób dorosłych. W projektach tego typu realizujemy m.in.: kursy zawodowe, staże zawodowe, pomagamy powrócić i odnaleźć się na rynku pracy poprzez świadczenie doradztwa zawodowego, outplacement oraz wspieramy w zakładaniu własnych działalności gospodarczych,

  • projekty międzynarodowe – pozyskujemy także środki z programu Erasmus. Jako pierwsi wsparcie otrzymali nasi pracownicy i współpracownicy, którzy wzięli udział w mobilnościach dla kadry edukacji dorosłych. Została przyznana nam również 5 letnia Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja dorosłych.

Od 2015 świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Jako firma posiadamy wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Jesteśmy także akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEIC. Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu funduszy na szkolenia ze środków krajowych i międzynarodowych.

Na przestrzeni tych lat nawiązaliśmy współpracę z licznymi instytucjami finansowymi, jednostkami samorządów terytorialnych, szkołami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz przedsiębiorcami. Świadczymy usługi „szyte na miarę”, dopasowane do potrzeb i oczekiwań partnerów biznesowych.

W latach 2007-2015 zrealizowaliśmy 23 projekty współfinansowane z Unii Europejskiej na kwotę ponad 23 milionów zł. W zeszłej perspektywie finansowej, tj. na lata 2014-2020, uczestniczyliśmy jako wnioskodawca, partner lub wykonawca w realizacji 53 projektów współfinansowanych z różnych funduszy europejskich (głównie EFS oraz EFRR) na terenie całego kraju, na kwotę ponad 50 milionów zł.

Gwarancją naszej skuteczności są pracownicy, którzy posiadają duże doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu funduszy. Nasi eksperci łączą wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniem zdobytym podczas wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Przygotowane przez nas wnioski o pozyskanie dofinansowania uzyskiwały i wciąż uzyskują najwyższe oceny ekspertów oceniających oraz zajmują wysokie miejsca na listach rankingowych.

Do skorzystania ze świadczonych przez MASTERLANG usług, zapraszamy wszystkich, którzy cenią rzetelność, profesjonalizm oraz terminowość.