Kredyt na innowacje technologiczne


Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnych wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego.

Termin konkursu:
8 październik 2018 r. – 26 kwiecień 2019 r.

Dofinansowanie obejmuje:
• nabycie nieruchomości,
• zakup maszyn, urządzeń,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• koszty materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury,
• usługi doradcze w zakresie wykonania ekspertyz, studiów, projektów technicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność kredytową.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:
• rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
• zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

Maksymalna wartość dotacji: 6 000 000,00 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: Brak ograniczeń.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji.

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

lub wypełnij formularz dotyczący inwestycji

Biuro czynne:
pon. – pt. w godz. 08:00-16:00