Bony na innowacje – cała Polska


Pozyskaj dofinansowanie do 85% nakładów inwestycyjnych na opracowanie innowacyjnych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Termin konkursu: 4 marca –  31 maja 2019 r.

Etap usługowy: 20 marca – 28 listopada 2019 r.

Etap inwestycyjny: rozpoczęcie naboru od kwietnia 2019 r.

Dofinansowanie obejmuje:

Etap usługowy:

  • usługi doradcze mające na celu opracowanie prototypu, projektu demonstracyjnego;
  • opracowanie projektu wzorniczego;
  • testowanie nowych produktów;
  • ochronę własności intelektualnej;
  • badania i analizy przedwdrożeniowe.

Etap inwestycyjny:

  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • nabycie robót materiałów i robót budowlanych.

 

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

– rozwój firmy poprzez opracowanie nowego produktu,

– zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

  • rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

Maksymalna wartość projektu:

Etap usługowy: 400 000 PLN.

Etap inwestycyjny: 800 000 PLN

Minimalna wartość projektu:

Etap usługowy: 60 000 PLN.

Etap inwestycyjny: wartość nie może być niższa niż w etapie usługowym.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00