Bony na innowacje – cała Polska


Pozyskaj dofinansowanie do 85% nakładów inwestycyjnych na opracowanie innowacyjnych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie obejmuje:

 • Etap usługowy:
  • usługi doradcze mające na celu opracowanie prototypu, projektu demonstracyjnego;
  • opracowanie projektu wzorniczego;
  • testowanie nowych produktów;
  • ochronę własności intelektualnej;
  • badania i analizy przedwdrożeniowe.
 • Etap inwestycyjny:
  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • nabycie robót materiałów i robót budowlanych.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

 • rozwój firmy poprzez opracowanie i/ lub wdrożenie nowego produktu,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Etap usługowy – 400 000,00 PLN

Etap inwestycyjny – 800 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

60 000,00 PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie:

Etap usługowy: 22 marca – 22 listopada 2018 r.

Etap inwestycyjny: 17 kwietnia 2018 r – 4 stycznia 2019 r.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00