Innowacje w przedsiębiorstwach – Śląsk


Pozyskaj dofinansowanie do 45% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Termin konkursu: 28 lutego – 18 kwietnia 2019 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup:

  • maszyn i urządzeń;
  • wartości niematerialnych i prawnych;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

  • rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

Maksymalna wartość projektu:

30 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu:

200 000 PLN.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00