Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Małopolska


Pozyskaj dofinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych na opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie obejmuje:

 • koszty wynagrodzeń personelu merytorycznego projektu,
 • koszty podwykonawstwa,
 • amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury badawczej,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • koszty usług doradczych,
 • elementy do budowy prototypu, instalacji pilotażowej,
 • nabycie nieruchomości,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • materiały i roboty budowlane związane z rozbudową infrastruktury,
 • koszty pośrednie (wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, delegacje).

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

 • rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

50 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

500 000,00 PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie:

od 30 listopada 2018 r. do 19 lutego 2019 r.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na poprawę efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.