Dotacje na rozwój MŚP – Podkarpacie


Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnychna opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie obejmuje nabycie:

  • nieruchomości,
  • maszyn, urządzeń,
  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury,
  • środków transportu.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

  • rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

4 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

500 000,00 PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie:

od 31 października 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na poprawę efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00-16:00