Promocja eksportu – cała Polska


Pozyskaj dofinansowanie do 85% kosztów w formie bezzwrotnej dotacji na sfinansowanie promocji produktów na rynkach zagranicznych.

Termin konkursu: 25 lutego –  4 kwietnia 2019 r.

Dofinansowanie obejmuje:

  • udział w międzynarodowych targach;
  • usługi doradcze i szkoleniowe związane z promocją firmy na rynkach zagranicznych;
  • organizacja misji gospodarczych dla kontrahentów zagranicznych;
  • tłumaczenia strony internetowej;
  • materiały i gadżety promocyjne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

  • zdobycie kontrahentów zagranicznych;
  • wejście na nowe rynki zagraniczne;
  • wzrost sprzedaży poprzez rozwinięcie działalności eksportowej.

Maksymalna wartość projektu:

1 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu:

Brak ograniczeń.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00