Bony na innowacje- Małopolska


Pozyskaj dofinansowanie do 90% nakładów inwestycyjnych na opracowanie innowacyjnych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Termin konkursu: rozpoczęcie naboru od marca 2019 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie obejmuje:

  • koszty zakupu usługi polegającej na opracowaniu dla przedsiębiorstwa nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego;
  • koszty opracowania badań rynkowych, analiz przedwdrożeniowych oceniających potencjał projektu;
  • koszty badań pod kątem zgodności z określonymi wymogami i normami;
  • certyfikacja nowych produktów;
  • ochrona własności intelektualnej (patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • dla małego bonu 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu 100 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Bez ograniczeń.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00