Termomodernizacja przedsiębiorstw w Małopolsce


Pozyskaj dofinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych na termomodernizację przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
• ocieplenie budynku;
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
• wymiana źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej;
• zakup oraz montaż instalacji OZE (kolektory fotowoltaiczne/panele słoneczne, pompy ciepła);
• wymiana oświetlenia na energooszczędne;
• zakup oraz instalacja systemów zarządzania ciepłem i chłodem (termostaty, liczniki, rekuperator);
• przebudowa linii produkcyjnych (energooszczędne maszyny, urządzenia, technologie).

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:
• redukcja bieżących kosztów użytkowania (energia elektryczna, ogrzewanie);
• poprawa estetyki budynku zwiększa prestiż firmy;
• zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprawia wizerunek firmy wśród klientów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
10 000 000,00 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
200 000,00 PLN

Wymagania:
Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytu energetycznego, który posłuży m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii w przedsiębiorstwie w odniesieniu do danego obiektu lub zespołu obiektów, jak również stosowanych technologii, urządzeń. Minimalna poprawa efektywności energetycznej budynku wynosi 25%.

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na poprawę efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00