Dotacje na rozwój MŚP – Podkarpacie

Pozyskaj dofinansowanie do 70% nakładów inwestycyjnychna opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie obejmuje nabycie: nieruchomości, maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów i robót budowlanych związanych z rozbudową infrastruktury, środków transportu. Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:...

Bony na innowacje – cała Polska

Pozyskaj dofinansowanie do 85% nakładów inwestycyjnych na opracowanie innowacyjnych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Termin konkursu: 4 marca –  31 maja 2019 r. Etap usługowy: 20 marca – 28 listopada 2019 r. Etap inwestycyjny: rozpoczęcie naboru od kwietnia 2019 r. Dofinansowanie obejmuje: Etap usługowy: usługi doradcze mające na celu opracowanie prototypu, projektu...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Śląsk

Pozyskaj dofinansowanie do 50% nakładów inwestycyjnych na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Na co można otrzymać dofinansowanie: Zakup środków trwałych, m.in.: Komputery; Terminale kasowe, terminale typu bankomat (ATM); Maszyny do przetwarzania danych; Skanery, drukarki; Zakup wartości niematerialnych i...