Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Śląsk


Pozyskaj dofinansowanie do 50% nakładów inwestycyjnych na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Zakup środków trwałych, m.in.:
 • Komputery;
 • Terminale kasowe, terminale typu bankomat (ATM);
 • Maszyny do przetwarzania danych;
 • Skanery, drukarki;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym:
 • Oprogramowanie dedykowane do indywidualnych potrzeb.
 • Koszty szkoleń;
 • Koszty wynagrodzeń personelu projektu;
 • Koszty ogólne:
 • Usługi związane z hostingiem;
 • Materiały, produkty wykorzystywane na potrzeby projektu.

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

 • Zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie nowego lub ulepszenie dotychczasowego produktu/ usługi;
 • Wprowadzenie sprzedaży produktów i usług w internecie, świadczenie e-usług;
 • Optymalizacja następujących procesów biznesowych: zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, planowanie i zarządzanie informacją oraz finansami w firmie.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

500 000,00 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

50 000,00 PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie:

07 sierpnia – 18 września 2018 r.

Specyficzne warunki:

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego. W przypadku podmiotów nieposiadających siedziby na terytorium województwa śląskiego wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem wsparcia, muszą być zaewidencjonowane, użytkowane i zlokalizowane w oddziale/zakładzie znajdującym się na terenie województwa śląskiego.

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami:

tel. +48 533 394 985
e-mail: inwestycje@masterlang.pl

Biuro czynne:
Pon. – pt. 08:00 – 16:00