Podkarpackie: utworzenie lub rozwój centrum badawczo – rozwojowego


Konkurs 2.1 Centrum badawczo – rozwojowe

Informacje o konkursie:

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

przedsiębiorcy

Termin naboru:

28 maja 2018 – 06 lipca 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

55% – mikro, małe

45% – średnie

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Nie ma ograniczeń

 

Konkurs 1.2 Infrastruktura B+R

Informacje o konkursie:

RPO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W ramach tego typu projektów wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

przedsiębiorcy

Termin naboru:

czerwiec 2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Typ projektu: Infrastruktura B+R

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
  • średnie przedsiębiorstwo – 60%,
  • duże przedsiębiorstwo – 50%.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

30 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

200 000 PLN