Podkarpackie: opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu


Konkurs 1.1.1 Szybka Ścieżka

Informacje o konkursie:

POIR Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektu,  który  obejmuje badania przemysłowe  i  eksperymentalne  prace  rozwojowe  albo  eksperymentalne  prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnego produktu lub procesu. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

przedsiębiorstwa

Termin naboru:

sierpień 2018 – mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

wrzesień 2018 – duże przedsiębiorstwa

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  1. dla mikro i małego przedsiębiorcy:
   1. 70% – 80% w zakresie badań przemysłowych
   2. 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  2. dla średniego przedsiębiorcy:
   1. 60% – 75% w zakresie badań przemysłowych
   2. 35% – 50% w zakresie prac rozwojowych.
  3. dla dużego przedsiębiorcy:
   1. 50% – 65% w zakresie badań przemysłowych
   2. 25% – 40% w zakresie prac rozwojowych.
 2. na realizację prac przedwdrożeniowych: 90%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

50 mln euro

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln PLN – dla mikro, małego, średniego przedsiębiorcy

5 mln PLN – dla dużego przedsiębiorcy

 

Konkurs 1.2 Projekty badawczo – rozwojowe

Informacje o konkursie:

RPO Województwa Podkarpackiego działanie 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R. Dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa.

Termin naboru:

Sierpień 2018 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. Typ projektu: prace B+R:
  1. w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 60%,
   3. pozostali beneficjenci – 50%,
  2. w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
   1. mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
   2. średnie przedsiębiorstwa – 35%,
   3. pozostali beneficjenci – 25%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

75 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

200 000 PLN