Konkurs 1.1.1 Szybka Ścieżka

Informacje o konkursie: POIR Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektu,  który  obejmuje badania przemysłowe  i  eksperymentalne  prace  rozwojowe  albo  eksperymentalne  prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnego produktu lub procesu. Projekt możeobejmować dodatkowopraceprzedwdrożeniowe. Dofinansowanie na realizacjęprojektu może byćudzielone pod warunkiem zobowiązania...