Konkurs 1.1.1 Szybka Ścieżka


Informacje o konkursie:

POIR Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie  udzielane  jest  na  realizację  projektu,  który  obejmuje badania przemysłowe  i  eksperymentalne  prace  rozwojowe  albo  eksperymentalne  prace rozwojowe w celu opracowania innowacyjnego produktu lub procesu. Projekt możeobejmować dodatkowopraceprzedwdrożeniowe. Dofinansowanie na realizacjęprojektu może byćudzielone pod warunkiem zobowiązania sięWnioskodawcydowdrożenia wyników badańprzemysłowychieksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowychw terminie 3 lat od zakończeniaprojektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru:

1 marca–30 maja 2018 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  1. dla mikro i małego przedsiębiorcy:
   1. 70% – 80% w zakresie badań przemysłowych
   2. 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  2. dla średniego przedsiębiorcy:
   1. 60% – 75% w zakresie badań przemysłowych
   2. 35% – 50% w zakresie prac rozwojowych.
   3. na realizację prac przedwdrożeniowych: 90%

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

50 mln euro

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln PLN