Dolnośląskie
Akademia języka Angielskiego 01.08.2013-30.06.2015
Szansa na sukces – Partnerstwo 01.02.2014-30.06.2015
Lubelskie
Mocna kadra w mikro firmie 01.12.2012-31.01.2014
Kompetentny sprzedawca 01.01.2013-31.07.2014
Łódzkie
45+ na 5+ 01.08.2012-31.07.2014
Przedsiębiorcze łódzkie 01.06.2016-31.03.2018
OUTPLACEMENT – kompleksowy i skuteczny program wsparcia dla osób z terenu województwa łódzkiego 01.09.2016-31.08.2018
Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu 01.03.2017-31.08.2018
Małopolskie
Rozwój potencjału zasobów ludzkich Małopolski poprzez szkolenia 01.01.2011-30.04.2012
Wiem więcej, mogę więcej 01.02.2011-31.01.2013
Wiem więcej – mogę więcej 01.02.2013-31.01.2015
Angielski w Małopolsce 01.09.2013-31.12.2014
Akademia językowa 50+ 01.09.2013-31.12.2014
Mocna kadra, mocna firma 01.11.2013-30.11.2014
Szkoła na lepsze jutro – Partnerstwo 01.06.2013-30.06.2015
Mazowieckie
Mazowiecka akademia języka angielskiego 01.10.2014-30.06.2015
MAZ! Mazowiecka Aktywizacja Zawodowa 01.10.2016-31.03.2018
Opolskie
Rolnik kierowcą zawodowym 01.08.2013-31.01.2015
Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego 01.06.2017-30.09.2018
Podkarpackie
Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia 01.03.2008-31.07.2009
Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia II 01.04.2010-30.09.2011
Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery 01.04.2011-31.05.2012
Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia III 01.11.2011-31.10.2013
Zawód Kierowca – prawo jazdy kat. C+E i D 01.04.2017-30.06.2018
Pracujące Powiaty Podkarpacia 01.04.2018-31.12.2019
Śląskie
Dobry start do kariery! – Partnerstwo 01.11.2008-30.11.2009
Rozwój potencjału zasobów ludzkich Śląska poprzez szkolenia 01.03.2011-30.11.2012
Specjalistyczne szkolenia kluczem do kariery 01.04.2011-31.05.2012
Mocna kadra, mocna firma 01.01.2013-31.12.2013
Mocna kadra w mikro firmie 01.10.2013-28.02.2015
Warmińsko-mazurskie
Podnieś swoje kompetencje kluczowe 01.02.2017-31.01.2019
Wielkopolskie
Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Wolsztynie 02.11.2016-28.02.2018
Zachodniopomorskie
Kompleksowe kształcenie zawodowe w kluczowych usługach przyszłości (ICT/IT) 01.09.2016-30.06.2018