Projekty EFS


Tematyką funduszy unijnych w Polsce zajmujemy się od ponad 10 lat realizując projekty dedykowane dla Klientów oraz projekty własne skierowane do odbiorców indywidualnych na terenie całego kraju.
Do współpracy zapraszamy zarówno podmioty z sektora prywatnego, jak również placówki publiczne (szkoły, urzędy, itp.) oczekujące wsparcia w pozyskaniu dotacji unijnych.

 

W zakresie świadczonych usług oferujemy: Korzyści ze współpracy z MASTERLANG:
 • bezpłatną analizę możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
 • doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych, analiza potrzeb szkoleniowo-doradczych firmy i/lub pracowników
 • pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
 • realizację i rozliczenie dofinansowanego projektu
 • gwarancja doboru odpowiedniego źródła finansowania projektu
 • profesjonalnie opracowany wniosek aplikacyjny na pozyskanie dofinansowania
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie
 • kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania projektu (m.in. promocja, rekrutacja, zarządzanie, rozliczanie, kontrola, archiwizacja)
 • współpraca z ekspertami w tematyce funduszy Unii Europejskiej

Znajomość szerokiego wachlarza programów unijnych, wieloletnie bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na projekty szkoleniowe i doradcze oraz wykwalifikowana kadra konsultantów jest gwarancją pozyskania i prawidłowego rozliczenia dotacji.

 

Obok kompleksowej współpracy przy pozyskaniu i rozliczeniu dotacji, oferujemy również:

Otrzymałeś dofinansowanie na Twój projekt i zastanawiasz się, co dalej?

Zapraszamy do skorzystania z usługi zarządzania projektem realizowanym z funduszy europejskich.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie profesjonalnie i kompleksowo zarządzać realizacją projektu zaczynając od zbudowania zespołu projektowego, a kończąc na kompleksowym rozliczeniu i zamknięciu projektu. Zakres powierzonych nam zadań uzależniamy i dostosowujemy do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zarządzanie projektem dofinansowanym obejmuje m.in.:

 • analizę zapisów dokumentacji konkursowej oraz dokumentów obowiązujących po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie wyboru dostawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Zasadą Konkurencyjności;
 • promocję projektu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej (m.in.: opracowanie wzorów plakatów informacyjnych, koniecznych informacji na stronę internetową Beneficjenta, odpowiednio oznaczonych wzorów dokumentów, oznakowanie biura projektu i miejsc jego realizacji);
 • weryfikację i monitorowanie realizacji wskaźników i rezultatów projektu;
 • reprezentację przed instytucją nadzorującą wdrożenie projektu (m.in.: opracowanie wniosków o zmianę założonych wskaźników i rezultatów, aneksowanie umowy, zmianę alokacji środków finansowych);
 • weryfikację formalno-księgową dokumentacji w zakresie kwalifikowalności i zgodności z zapisami dokumentacji konkursowej oraz wytycznymi IZ/IW/IP;
 • opracowanie wniosków o płatność wraz z załącznikami, (m.in.: opisy dokumentów księgowych, harmonogram płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowy) zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • rozliczenie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
 • kompleksowe przygotowanie projektu do kontroli IZ;
 • doradztwo oraz pełną dostępność naszego zespołu w trakcie kontroli projektu;
 • ewaluację projektu.

Filarem naszej współpracy jest wzajemne zaufanie, dlatego też standardem firmy jest dbanie o poufność i bezpieczeństwo informacji, potwierdzone podpisaniem Umowy Poufności (NDA – non-disclosure agreement).

Decydując się na współpracę z MASTERLANG otrzymujesz zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez przejęcie odpowiedzialności za jego kompleksowe rozliczenie.

Fundamentem działalności doradczo-konsultingowej oraz gwarancją naszej skuteczności są pracownicy, którzy posiadają bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i wdrażaniu funduszy unijnych w kraju. Eksperci łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i praktyką nabytą podczas wieloletniego wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.

Tradycyjne metody pozyskania Klienta / uczestnika szkoleń zawiodły?

Zapraszamy do współpracy – pomożemy zbudować Twój sukces!

Działając na rynku usług szkoleniowych od 1997 roku pozyskaliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu Klientów, zarówno na szkolenia komercyjne, jak również współfinansowane ze środków krajowych oraz unijnych.

Nasi konsultanci, dzięki nieustannemu podnoszeniu swoich kwalifikacji i nabywaniu wiedzy z zakresu skutecznego procesu rekrutacji, potrafią dotrzeć do każdej grupy potencjalnych odbiorców szkoleń. Przez lata zdobywali doświadczenie, które teraz z powodzeniem wykorzystują przy pozyskiwaniu nowych Klientów i odbiorców szkoleń na terenie całej Polski.

Rekrutacja uczestników/pozyskiwanie nowych Klientów obejmuje:

 • stworzenie profilu kandydata zainteresowanego szkoleniami/ofertą firmy
 • opracowanie i wdrożenie targetowanej kampanii promocyjnej
 • bezpośrednią rekrutację potencjalnych Klientów/ uczestników szkoleń
 • nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji zgłoszeniowej od uczestnika szkoleń
 • na życzenie: stały kontakt z uczestnikiem szkoleń – tj. od momentu rekrutacji do zakończenia szkolenia.

 

Zapewniamy terminowość i profesjonalizm. Gwarantujemy współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Standardem firmy jest dbanie o poufność i bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

Chcesz przystąpić do międzynarodowego egzaminu zewnętrznego z zakresu języka angielskiego, francuskiego, bądź niemieckiego i uzyskać certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje językowe?

Centrum Szkoleniowe Masterlang posiada akredytację Educational Testing Service (ETS) Global BV. sp. z o.o. i status centrum egzaminacyjnego EPA oraz PTC.

Dzięki posiadanym uprawnieniom świadczmy usługi w zakresie organizacji egzaminów:

 • TOEIC Listening and Reading
 • TOEIC Bridge
 • TOEFL Junior
 • TOEFL Primary
 • TFI
 • WiDaF
 • WiDaF Basic

Sesje egzaminacyjne organizujemy w dowolnym miejscu – zarówno na terenie małopolski, jak i poza nią – i w czasie dostosowanym do potrzeb osób zdających. Posiadamy własnych egzaminatorów, którzy profesjonalnie i w miłej atmosferze przeprowadzają wymagany egzamin.

Oferujemy również przeprowadzenie zorganizowanych sesji egzaminacyjnych np. w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Zapewniamy profesjonalną obsługę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.