Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Śląsk


Pozyskaj dofinansowanie do 80% nakładów inwestycyjnych na  opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Przedsiębiorstwa

 

Dofinansowanie obejmuje:

  • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • wykorzystanie aparatury i sprzętu badawczego,
  • wykorzystanie budynków,
  • koszty podwykonawstwa,
  • wynagrodzenia pracowników badawczych i technicznych,
  • koszty badań oraz koszty doradztwa,
  • koszty operacyjne,
  • uzyskanie i walidacji patentów i praw ochronnych dot. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

 

Korzyści dla firmy w wyniku realizacji projektu:

  • rozwój firmy poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu,
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej i poprawa wyników finansowych.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

10 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

100 000,00 PLN

Nabór wniosków o dofinansowanie:

od 28 września 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

 

Skontaktuj się z nami, oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na poprawę efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.