Głównym celem projektu jest stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, określającego jego dalszą ścieżkę wsparcia. Będą prowadzone również: doradztwo zawodowe, określające mocne i słabe strony uczestnika oraz branżę zawodową zgodną z kompetencjami i preferencjami każdego uczestnika do wykonywania zawodu. Profesjonalne pośrednictwo zawodowe oraz warsztaty z efektywnego poruszania się po rynku pracy, ułatwią uczestnikowi znalezienie pracy na rynku lokalnym. W ramach projektu zostaną zorganizowane certyfikowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz szkolenia ICT.

Uczestnicy biorący udział w projekcie, będą mieli możliwość uzupełnić lub podnieść swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe lub nabyć nowe, które powinny poszczególnym osobom ułatwić wejście na lokalny rynek pracy. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość odbycia płatnych staży zawodowych. Kursy oraz szkolenia zakończą się egzaminami, po których uczestnicy otrzymają certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające zdobycie oraz podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Termin realizacji całego projektu obejmuje okres od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2022r.