W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia i kursy dla 100 uczestników. Ich celem będzie przygotowanie uczestników do egzaminów certyfikowanych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Udział w kursie zaowocuje zwiększeniem szans na regionalnym rynku pracy. Kategorie kursów będą ustalane na podstawie zbadanych preferencji uczestnika i opracowanego Indywidualnego Planu Działania.