– zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, warsztaty i kursy

– certyfikaty/ zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu

– stypendia szkoleniowe

– stypendia stażowe

– wzrost kwalifikacji zawodowych