Doradztwo zawodowe – Zakończone utworzeniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – IPD. Doradztwo obejmuje spotkania: indywidualne – 1 spotkanie (2 h na osobę) oraz grupowe – 1 spotkanie (6h na grupę). W trakcie spotkań z doradcą zawodowym, nastąpi określenie konkretnej zindywidualizowanej ścieżki wsparcia dla danego uczestnika. Każdy z nich otrzyma informację zwrotną, dotyczącą identyfikacji swoich potrzeb i oczekiwań.

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – przewiduje się kompleksowe wsparcie doradczo-psychologiczne, prowadzone zarówno przez doświadczonego psychologa, jak i przez doświadczonego doradcę zawodowego. Pośrednik znając mocne i słabe strony uczestnika, przeanalizuje lokalne oferty pracy pod kątem możliwości zatrudnienia danego uczestnika. Pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne pod kątem konkretnych ofert pracy, którymi zainteresowany byłby uczestnik. Uczestnik otrzyma pomoc przy wyborze pracy w oparciu o działanie pośrednika, który będzie kontaktował się z potencjalnymi przedsiębiorcami, celem znalezienia pracy.

Szkolenia i kursy zawodowe – Będą prowadziły do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. Umożliwią dostosowanie obecnych kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu przewidziano szkolenia i kursy zawodowe oraz komputerowe, które dostosowane będą do możliwości i potrzeb Uczestnika projektu na podstawie utworzonego Indywidualnego Planu Działania.

W ramach wsparcia uczestnicy otrzymają płatne stypendium szkoleniowe.

Staże zawodowe:

60% Uczestników projektu będzie miało możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego zgodnie z tematykę odbytych kursów/szkoleń zawodowych. Dzięki temu każda osoba oddelegowana na staż zaw. będzie merytorycznie przygotowana do podjęcia obowiązków służbowych na adekwatnym dla niej stanowisku pracy. Dla osób odbywających staże przewidziano płatne stypendia stażowe.