Celem projektu „Pomorska Akademia Językowa” realizowanego przez Centrum Szkoleniowe MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego jest dostarczenie wsparcia w ramach podnoszenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Projekt stanowi jeden z elementów zmian realizowanych na terenie województwa pomorskiego, których celem jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Podstawowym elementem projektu jest 180-cio godzinny kurs obejmujący szkolenia z języka angielskiego zakończony międzynarodowym certyfikowanym egzaminem potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Od ponad 20 lat testy TGLS® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki egzaminów TGLS® są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej.

Kursy realizowane są w okresie od 1 czerwca 2017 do 31 marca 2020. Odbywają się w różnych regionach województwa pomorskiego i terminach, tak by były w pełni dostosowane do potrzeb i wygody uczestników.

Prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomach:

  • A1 oraz A2 (szkolenia dla początkujących)
  • B1 oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych)
  • C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych).

W grupach 10-12 osobowych średnio 2 x w tygodniu po 2 godziny lub raz w tygodniu po 4 godz. z 15 min. przerwą po 2 godz.

Zakończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości języka:

  • certyfikat TGLS (poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany).

W skrócie:

Projekt – „Pomorska Akademia Językowa”
Realizacja – Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
Dofinansowanie ze środków UE – 1 579 517,94 zł
Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu – 01.06.2017 – 31.03.2020