Warunkiem przystąpienia do projektu jest pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres siedziby Wnioskodawcy realizującej projekt:

Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
ul. Torfowa 3/1
30-384 Kraków

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można złożyć również w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.