Zapraszamy do pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (DOC)
Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych os Opole (PDF)
Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych os Opole (DOC)
Regulamin (PDF)

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (DOC)
Umowa uczestnictwa w projekcie (PDF)
Umowa uczestnictwa w projekcie (DOC)
Oświadczenie Uczestnika (PDF)
Oświadczenie Uczestnika (DOC)
Oświadczenie ZUS (PDF)
Oświadczenie ZUS (DOC)
Ubezpieczenie członków rodziny (PDF)
Ulotka (PDF)

 

Dokumenty projektowe:

Regulamin i wnioski do zwrotu kosztów dojazdu (PDF)
Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi