Szkolenia zawodowe i kursy będą prowadziły do zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umożliwią nabycie lub podwyższenie dotychczasowych kompetencji zawodowych. Skierowanie Uczestnika projektu na szkolenie, poprzedzone zostanie zawarciem z nim umowy na realizację tej usługi. Efektem szkoleń i kursów będzie nabycie nowych kwalifikacji zawodowych lub podniesienie/zmianę dotychczasowych kompetencji zawodowych.

Wszystkie szkolenia i kursy będą wpisywały się w obszary rozwojowe w woj. opolskim uznane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 jako kluczowe, uwzględniające technologię i wiedzę regionalną.