Głównym celem projektu jest stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, określającego jego dalszą ścieżkę wsparcia. Będą prowadzone również: doradztwo zawodowe, określające mocne i słabe strony uczestnika oraz branżę zawodową zgodną z kompetencjami i preferencjami każdego uczestnika do wykonywania zawodu. Profesjonalne pośrednictwo zawodowe oraz warsztaty z efektywnego poruszania się po rynku pracy, ułatwią uczestnikowi znalezienie pracy na rynku lokalnym. Szkolenia językowe i ICT będą ściśle powiązane z kursami i szkoleniami zawodowymi, uzupełnią tym samym braki w kompetencjach zawodowych.

Uczestnicy biorący udział w projekcie, będą mieli możliwość uzupełnić lub podnieść swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe lub nabyć nowe, które powinny poszczególnym osobom ułatwić wejście na lokalny rynek pracy. Dla wszystkich uczestników zapewnione będą też płatne staże zawodowe oraz stypendia szkoleniowe. Kursy oraz szkolenia zakończą się egzaminami, po których uczestnicy otrzymają certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające zdobycie oraz podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Termin realizacji całego projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2017r. do 30 września 2018r.