Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych psychologów, doradców zawodowych oraz coachów. Każdy uczestnik otrzyma dodatkowo profesjonalne wsparcie w zakresie znajomości obsługi komputera i Internetu oraz wsparcie lektora w procesie uczenia się języka obcego. Dodatkowo dużym wsparciem, będą bezpłatne szkolenia, kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, za które otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku przy zachowaniu odbycia szkoleń nie mniej niż 150h miesięcznie. Za odbyte 3 miesięczne staże zawodowe, które zostaną przygotowane na zakończenie wsparcia, każdy uczestnik również otrzyma wynagrodzenie, pod warunkiem zachowania minimum 150h staży miesięcznie. Przez cały okres trwania szkoleń i staży, będzie obowiązywało ubezpieczenie dla każdego uczestnika.

Każdy Uczestnik kończący szkolenia w ramach projektu otrzyma:

W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymają dodatkowo:

Takie działanie to sukces pełnego przygotowania Uczestnika projektu do podjęcia nowej pracy !!!