Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego” realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe MASTERLANG z siedzibą w Krakowie, w partnerstwie z Pracownią Rozwoju Osobistego i Zawodowego w Opolu, przy nadzorze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Projekt zakłada realizację działań, mających na celu zwiększenie zatrudnienia, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych wśród 100 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo. Wśród osób zgłaszających się do projektu, powinny znaleźć się osoby, które zamieszkują w województwie opolskim na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.