Centrum Szkoleniowe Masterlang posiada duże doświadczenie na rynku usług szkoleniowych i doradczych. Dzięki temu, może realizować projekty, związane między innymi ze szkoleniami pomagającymi wejść osobom bezrobotnym na rynek pracy, ze szkoleniami podnoszącymi kompetencje językowe i komputerowe oraz z programami dla szkół i innowacjami technologicznymi.

Współpracuje ze sprawdzonymi Partnerami i Firmami zewnętrznymi oraz z wykwalifikowaną kadrą trenerską, szkoleniową i doradczą.
Do tej pory zrealizowała ponad 35 projektów o zbliżonej tematyce i o zbliżonym profilu. Obecnie realizuje z powodzeniem kolejne projekty, które otrzymały dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO i EFS.