Wśród realizowanych przez firmę projektów są takie, które zakładają wsparcie działań aktywizacji zawodowej. Mają one na celu zwiększenie zatrudnienia, kwalifikacji oraz doświadczeń zawodowych wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo. W tego typu działaniach, każdy z uczestników ma stworzony tzw. Indywidualny Plan Działania – IPD. Pomaga on określić dalszą ścieżkę wsparcia i tym samym zapewnia uczestnikowi profesjonalne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Otrzymane wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, pomaga określić branżę zawodową, która będzie zgodna z kompetencjami uczestnika projektu. Dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość udziału w zajęciach z psychologiem pracy i coachem, na których przekazywana jest wiedza z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy.

Większość projektów wspierana jest szkoleniami językowymi i komputerowymi. Przewidziane staże zawodowe, zwiększają doświadczenie zawodowe osób pragnących znaleźć zatrudnienie a otrzymywane wsparcie finansowe w postaci płatnych stypendiów szkoleniowych i staży, zwiększają atrakcyjność projektów.