23.10.2017

Dla I grupy Uczestników projektu zakończyliśmy etap indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Osoby biorące w nich udział mają utworzone IPD – Indywidualny Plan Działania, na którym opierać się będą dalsze działania w projekcie. Na podstawie uzyskanych informacji, zostaną przygotowane odpowiednie formy wsparcia tożsame z oczekiwaniami i predyspozycjami Uczestnika lub bardzo do nich zbliżone. Obecnie ta grupa osób rozpoczyna kolejny etap –warsztaty grupowe wsparte dodatkowym indywidualnym spotkaniem z psychologiem pracy. Warsztaty odbywają się obecnie w Brzegu i będą ruszały także w Nysie.

Warsztaty pozwolą lepiej przygotować się do szkoleń oraz do podjęcia przyszłej pracy. Uczestnicy będą omawiać takie aspekty jak zachowywać się w trakcie rozmowy o pracę, nabędą lub uzupełnią wiedzę z zasad przygotowania listu motywacyjnego i CV. Będą omawiane także zasady autoprezentacji podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Dla osób, które jeszcze nie mają przygotowanego IPD, warsztaty będą odbywały się w kolejnym ustalonym terminie i będą przygotowane w pierwszej kolejności w Prudniku.

Nadal trwa rekrutacja, więc osoby chętne, spełniające podstawowe warunki, mogą składać swoje formularze zgłoszeniowe.

Rozpoczynamy realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-wsparcie osób bezrobotnych poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego”. W miesiącu lipcu i sierpniu 2017r. rozpoczynamy pierwszy etap rekrutacji osób, chcących wziąć udział w bezpłatnym projekcie. Etap ten będzie miał na celu przygotowanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestnika w formie IPD, który ma na celu zwiększenie szansy na znalezienie pracy. Rekrutacja i indywidualne doradztwo będzie trwało do momentu objęcia wsparciem 100 osób przeznaczonych do udziału w projekcie.

 

Na stronie projektu www.masterlang.pl/osdz będzie można zapoznać się z jego szczegółami.

 

Zapraszamy!!!

Startuje projekt

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które są bez pracy i chcą podnieść swoje dotychczasowe kompetencje lub przekwalifikować je na nowe.

Ten projekt jest dla tych, którzy nie chcą pozostać biernymi na rynku pracy!

Wszystkie osoby bezrobotne, mają teraz doskonałą okazję, aby skorzystać ze wsparcia, w ramach którego otrzymają pomoc między innymi doświadczonych doradców zawodowych i pośredników zawodowych. Dowiedzą się o swoich nowych możliwościach zawodowych i nabiorą doświadczenia, jak efektywnie poruszać się po rynku pracy. Będzie to czas, kiedy nauczą się, jak napisać swoje CV i LM, aby przekonać swojego potencjalnego Pracodawcę. Całość projektu będzie wsparta szkoleniem językowym oraz komputerowym. Wszystkie zdobyte doświadczenia przydadzą się uczestnikom zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Ze szczegółami można zapoznać się otwierając zakładkę O projekcie oraz Szkolenia, natomiast wymagane dokumenty można pobrać w zakładce Zapisz się na kurs.