1. Szkolenie ICT – poziom A z zakresu 5 modułów tj.: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów,
  2. Szkolenie ICT – poziom B z zakresu 5 modułów tj.: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów,
  3. Szkolenie ICT – poziom C z zakresu 5 modułów tj.: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów.

Każde ze szkoleń zakończone jest egzaminem zewnętrznym wg. Standardu ECCC zgodnym z DIGCOMP.

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie (przy min. 80% frekwencji  na zajęciach), natomiast osoby, które zdadzą egzamin otrzymają międzynarodowy certyfikat.

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach uczestnicy Projektu mogą wziąć udział wyłącznie w egzaminie, sprawdzającym i potwierdzającym wiedzę zdobytą poza Projektem!

Wszystkie szkolenia będą prowadzone z częstotliwością dogodną dla uczestników.

Uczestnik projektu, który zgłasza się na szkolenia komputerowe wraz z egzaminem, zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości:

  • szkolenie ICT wraz z egzaminem – poziom A: 340,31 zł
  • szkolenie ICT wraz z egzaminem – poziom B:  481,88 zł
  • szkolenie ICT wraz z egzaminem – poziom C: 718,13 zł

Uczestnik projektu, który zgłasza się wyłącznie na egzamin komputerowy, zobowiązany jest do uiszczenia, najpóźniej na 14 dni przed zaplanowanym egzaminem, opłaty w wysokości:

  • egzamin ICT – poziom A (bez szkolenia): 93,75 zł
  • egzamin ICT – poziom B (bez szkolenia): 140,63 zł
  • egzamin ICT – poziom C (bez szkolenia): 187,50 zł