1. Szkolenie z zakresu języka angielskiego w wymiarze 120 godzin
 2. Szkolenie z zakresu języka niemieckiego w wymiarze 120 godzin
 3. Szkolenie z zakresu języka francuskiego w wymiarze 120 godzin
 4. Szkolenie z zakresu języka włoskiego w wymiarze 120 godzin
 5. Szkolenie z zakresu języka czeskiego w wymiarze 120 godzin
 6. Szkolenie z zakresu języka słowackiego w wymiarze 120 godzin

Szkolenia  prowadzone będą w zależności od potrzeb uczestników, na poziomie od A1 do C2.

Każde ze szkoleń zakończone zostanie międzynarodowym egzaminem zewnętrznym w standardzie ESOKJ, potwierdzającym zdobycie kompetencji językowych.

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie (przy min. 80% frekwencji  na zajęciach), natomiast osoby, które zdadzą egzamin otrzymają międzynarodowy certyfikat.

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach uczestnicy Projektu mogą wziąć udział wyłącznie w egzaminie, sprawdzającym i potwierdzającym wiedzę zdobytą poza Projektem!

Wszystkie szkolenia będą prowadzone z częstotliwością dogodną dla uczestników.

Uczestnik projektu, który zgłasza się na szkolenia językowe wraz z egzaminem, zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości:

 • szkolenie z zakresu języka angielskiego wraz z egzaminem: 304,29 zł
 • szkolenie z zakresu języka  niemieckiego wraz z egzaminem: 318,88 zł
 • szkolenie z zakresu języka francuskiego wraz z egzaminem: 297,60 zł
 • szkolenie z zakresu języka czeskiego wraz z egzaminem: 380,63 zł
 • szkolenie z zakresu języka słowackiego wraz z egzaminem: 371,25 zł
 • szkolenie z zakresu języka włoskiego wraz z egzaminem: 337,50 zł

Uczestnik projektu, który zgłasza się wyłącznie na egzamin językowy, zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości:

 • egzamin z zakresu języka angielskiego: 86,25 zł
 • egzamin z zakresu języka  niemieckiego: 86,25 zł
 • egzamin z zakresu języka francuskiego: 78,75 zł