Lider Projektu

Firma TOMAMSZ LASZKIEWICZ Techpro działa na rynku od 2018 r., oferując specjalistyczne szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych. Od początku działalności przedsiębiorstwo realizowało liczne szkolenia w ramach programów unijnych, m.in.: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i Regionalnych Programów Operacyjnych, przede wszystkim zaś w województwie śląskim. Wnioskodawca realizował także szkolenia w ramach bonów szkoleniowych m.in.z zakresu: Inventor, AutoCAD czy Revity.

Partner Projektu

Partnerem Projektu jest firma MAREK LEŚNIAK CENTRUM SZKOLENIOWE MASTERLANG.Firma istnieje na rynku usług szkoleniowych od 1997 roku. W latach 2007 – 2015 zrealizowała 23 projekty współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń językowych, z zakresu ICT, aktywizacji zawodowej osób powracających na rynek pracyczy szkoleń zawodowych. Dzięki projektom, prowadzonym  przez Masterlang, ponad 6000 osób otrzymało renomowany Certyfikat TOEIC potwierdzający kompetencje językowe. Aktualnie firma realizuje kilkanaście  projektów w zakresie nauczania języków obcych i ICT, aktywizacji zawodowej oraz przedsięwzięcia skierowane do szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Partnerstwo zawiązane na potrzeby niniejszego Projektu pozwoliło na przygotowanie ciekawej i spełniającej potrzeby rynku, oferty szkoleń językowych i komputerowych!