Krok 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie załączniki do niego

Krok 2. Wypełnij test kompetencyjny z zakresu wybranego języka i/lub kompetencji cyfrowych

Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy podczas wypełniania zgłoszenia lub testu, skontaktuj się z nami!

Krok 3. Wymienione wyżej dokumenty wyślij do nas pocztą na adres: Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang, ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: „Projekt rozwoju kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”.

Co miesiąc będzie tworzone podsumowanie rekrutacji. Jeśli zbierze się grupa w Twojej lokalizacji, na właściwym Tobie poziomie zaawansowania, zostaniesz zakwalifikowany i poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o pierwszym terminie zajęć lub  o terminie egzaminu (w przypadku osób zgłaszających się wyłącznie na egzaminy).

O niemożności zakwalifikowania Cię do projektu, z powodu niespełnienia któregoś z wymogów formalnych, zostaniesz przez nas poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

Krok 4.  Po akceptacji terminu i godzin odbywania się szkolenia otrzymasz od nas wiadomość, w której poprosimy Cię o dokonanie opłaty (w wysokości określonej w umowie). Opłata musi zostać dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Osoby, które zgłoszą się wyłącznie na egzamin sprawdzający wiedzę zdobytą poza projektem, zobowiązane są do uiszczenia opłaty (w wysokości wskazanej w umowie), najpóźniej na 14 dni przed zaplanowanym terminem egzaminu.

Krok 5. Podczas pierwszych zajęć szkoleniowych (lub w innym, ustalonym uprzednio terminie) poprosimy Cię o podpisanie umowy szkoleniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych (do wglądu w zakładce „Rekrutacja”- „dokumenty rekrutacyjne”) do celów związanych z ewaluacją w Projekcie.

 

Serdecznie zapraszamy!