Szybki kontakt:
793 792 112
Napisz do nas: slaskie@masterlang.eu
lub Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

Projekt pn. „Projekt rozwoju kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Subregionu Południowego Województwa Śląskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

– Celem głów. projektu jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności języków i cyfrowych wśród 160 os. dorosłych zamieszkujących/pracujących na terenie subregionu południowego woj. śląskiego. Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2021 r.-31.12.2022. W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu języków obcych oraz ICT zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.

– W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

* Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje – 56 osób

* Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje – 84 osoby

* Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje – 35 osób

Wartość projektu: 1 036 489,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 881 016,29 PLN