Lektorzy prowadzący kursy języka angielskiego oraz niemieckiego:
• reprezentują lokalny rynek pracy
• posiadają uprawnienia pedagogiczne
• posiadają min. roczne doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych
• pracują pod nadzorem metodyka z 7-letnim doświadczeniem zawodowym
• podlegają ocenie uczestników i metodyka po każdym zrealizowanym kursie.

Lektorzy prowadzą kursy metodą komunikacyjną, kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.

Poniżej prezentujemy wybrane opinie uczestników nt. lektorów.