Angielski lub niemiecki z nami,
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, jest tańszy o 85%!

Krok po kroku, sprawdź sam czy się kwalifikujesz!

 

Krok pierwszy: Jesteś pełnoletni?

Uczestnicy muszą mieć skończone 18 lat.

Krok drugi: Mieszkasz lub pracujesz w pomorskim?

Projekt przeznaczony jest dla osób, które mieszkają lub zatrudnione są w firmie na terenie województwa pomorskiego.

Krok trzeci: Pracujesz w mikro, małej lub średniej firmie prywatnej lub w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej?

Średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo, czyli… ?
– firmy prywatne, które zatrudniają max 249 osób i roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro lub
– firmy prywatne, które zatrudniają max 249 osób i bilans roczny nie przekracza 43 mln euro;
W tym: pracownicy prywatnych przedszkoli, szkół, szpitali, NZOZ.

Lub: Pracujesz w dużym przedsiębiorstwie

Zapraszamy:
– pracowników dużych firm (powyżej 250 pracowników);
– osoby zatrudnione w korporacjach.

Lub: Pracujesz w przedsiębiorstwie z sektora publicznego

Do projektu kwalifikują się:
– pracownicy urzędów, publicznych szkół i szpitali;
– pracownicy przedsiębiorstw państwowych i komunalnych;
– pracownicy spółek, w których 25% lub więcej posiada Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).

Lub: Pozostajesz bez zatrudnienia

Na kursy zapraszamy:
– osoby bezrobotne;
– osoby bierne zawodowo (w tym: emerytów, rencistów, studentów);
– rolników nie posiadających zatrudnienia

Wpisujesz się w powyższe kryteria? Skorzystaj z okazji. Zapraszamy!

Jak się zapisać?