Celem projektu „Akademia Językowa na Pomorzu” realizowanego przez Centrum Szkoleniowe MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego jest dostarczenie wsparcia w ramach podnoszenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz językiem niemieckim. Projekt stanowi jeden z elementów zmian realizowanych na terenie województwa pomorskiego, których celem jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Podstawowym elementem projektu są 120-to godzinne kursy obejmujące szkolenia z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego zakończone międzynarodowym certyfikowanym egzaminem potwierdzającym zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kursy języka angielskiego zakończone zostaną egzaminem certyfikującym TGLS (The Global Language System) lub równoważnym. Uczestnicy zdobędą certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości języka:

  • certyfikat TGLS lub równoważny (poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany).

Od ponad 20lat testy TGLS wyznaczają światowe standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Obecnie wyniki TGLS są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego na terenie Unii Europejskiej.

Kursy z języka niemieckiego zakończone zostaną egzaminem certyfikującym WiDaF. Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy, jak i sytuacjach życia codziennego.

Uczestnicy zdobędą certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości języka:

  • Certyfikat WiDaF lub równoważny – testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach A2-C2.
  • Certyfikat WiDaF Basic lub równoważny – sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim osób na niższych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i sytuacjach życia codziennego.

Kursy realizowane są w okresie od 1 czerwca 2017 do 31 marca 2020. Odbywają się w różnych regionach województwa pomorskiego i terminach tak, by były w pełni dostosowane do potrzeb, możliwości i wygody uczestników.

Kursy prowadzone są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomach:
• A1 oraz A2 (szkolenia dla początkujących)
• B1 oraz B2 (szkolenia dla średniozaawansowanych)
• C1 oraz C2 (szkolenia dla zaawansowanych).
W grupach 10-12 osobowych średnio 2 x w tygodniu po 2 godziny lub raz w tygodniu po 4 godz. z 15 min. przerwą po 2 godz.


W skrócie:
Projekt -„Akademia Językowa na Pomorzu”
Realizacja – Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
Dofinansowanie ze środków UE –  1 391 578,86 zł
Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu – 01.06.2017 – 31.03.2020