Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 1: Oświadczenie 1: w odniesieniu do zbioru: CST wspierającego realizację programów operacyjnych
Załącznik 2: Oświadczenia 2: w odniesieniu do zbiorów: RPO WP na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych
Załącznik 3: Test z języka angielskiego
Załącznik 4: Test z języka niemieckiego
Komplet dokumentów rekrutacyjnych
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Dokumenty zgłoszeniowe:

Deklaracja udziału w projekcie
Umowa uczestnictwa w szkoleniu
Komplet dokumentów zgłoszeniowych


Dokumenty promocyjne:

PLAKAT promujący projekt
ULOTKA promocyjna projektu


Pozostałe dokumenty:

LISTA OBECNOŚCI na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne