Miło nam poinformować, że w wyniku wprowadzonych zmian do projektu, od 12 marca 2018 możemy zaprosić do udziału w kursach językowych wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji językowych niezależnie od sytuacji zawodowej, w jakiej się znajdują!

Zapraszamy m.in. osoby:

  • pozostające bez zatrudnienia
  • pracujące w sektorze publicznym
  • zatrudnione na podstawie umów angażujących
  • zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach
  • zatrudnione w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • prowadzące działalność na własny rachunek (samozatrudnione)

w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z języka angielskiego oraz niemieckiego mających miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa pomorskiego.