Rekrutacja

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem nr 1  – oświadczenia Uczestnika Projektu.
  2. Wypełnij test diagnostyczny z języka angielskiego lub kompetencji cyfrowych.
  3. Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy podczas wypełniania zgłoszenia, zapraszamy do kontaktu.
  4. Wymienione wyżej dokumenty wyślij do nas pocztą na adres: Centrum Szkoleniowe Masterlang, ul. Kasprowicza 3/5,  31 – 523 Kraków z dopiskiem: Akademia Kompetencji Kluczowych lub zostaw w Biurze Projektu: Cadsoft Tomasz Grzyb, Al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin.
  5. Co miesiąc będą tworzone podsumowania rekrutacji – jeśli zbierze się grupa w Twojej lokalizacji, na właściwym Tobie poziomie zaawansowania – zostaniesz zakwalifikowany i poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o pierwszym terminie zajęć.
  6. O niemożności zakwalifikowania Cię do Projektu, z powodu niespełnienia któregoś z wymogów formalnych, zostaniesz przez nas poinformowany drogą mailową.
  7.  Po akceptacji terminu i godzin odbywania się kursu otrzymasz od nas wiadomość, w której poprosimy Cię o dokonanie wpłaty 9 % wartości szkolenia. Płatność musi zostać zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej na 3 dni przed terminem pierwszych zajęć.
  8. Podczas pierwszych zajęć poprosimy Cię o podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie (do wglądu w dziale „Rekrutacja”- „dokumenty rekrutacyjne”) do celów związanych z ewaluacją Projektu.
  9. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zawsze możesz zwrócić się o pomoc do nas.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:


 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Test diagnostyczny z języka angielskiego

Test diagnostyczny z kompetencji cyfrowych

 DOKUMENTY DO WGLĄDU
(otrzymają je Państwo do podpisu w dniu pierwszych zajęć)

Umowa uczestnictwa w Projekcie- szkolenie językowe

Umowa uczestnictwa w Projekcie- szkolenie komputerowe

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie