Dla kogo?

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

– ukończyły 25 rok życia

– zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego

– z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [link]

nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [link]

 

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj. :

– są osobami po 50 roku życia

– są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/ liceum profilowane/ uzupełniające liceum ogólnokształcące/ technikum/ technikum uzupełniające/  zasadniczą szkołę zawodową

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja.