Szkolenie komputerowe

Szkolenia komputerowe ICT w wymiarze 60 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego – w miejscach gdzie utworzy się grupa 10 osób o podobnym poziomie umiejętności komputerowych w określonym zakresie, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umiejętności komputerowe badane są poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego. Każde szkolenie będzie obejmowało właściwe kompetencje z 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów zgodnie ze Standardami wymagań dla kompetencji informatycznych DIGCOMP.

Szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym zgodnym z DIGCOMP oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji/kompetencji cyfrowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia komputerowego ICT.

Co otrzymujesz w ramach kursu?

 1. 60-godzinne szkolenie komputerowe ICT
 2. opiekę wykwalifikowanego Trenera oraz Metodyka
 3. podręcznik na odpowiednim poziomie oraz komplet materiałów (teczka, notes, długopis)
 4. organizację szkolenia w miejscach i terminach dostosowanych do Twoich potrzeb
 5. międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji/kompetencji cyfrowych
 6. zaświadczenie ukończenia szkolenia

– i to wszystko za jedyne 147,00 zł, czyli niespełna 9% wartości całego szkolenia.

Proponowane tematy kursów:

 1. Projektant i administrator stron internetowych
 2. Projektant aplikacji
 3. Podstawowa obsługa komputera
 4. Grafik komputerowy
 5. Administrator sieci systemów operacyjnych
 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 7. AutoCAD

Istnieje również możliwość zorganizowania innego kursu komputerowego o tematyce zaproponowanej przez osoby zgłaszające się do projektu .

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja