Szkolenie z języka angielskiego

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego – w miejscach gdzie utworzy się grupa 12 osób na jednorodnym poziomie znajomości języka angielskiego, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poziom znajomości języka angielskiego badany jest poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego, który określi poziom zaawansowania językowego.

Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą nacisk na wszystkie sprawności językowe zgodnie ze standardem ESOKJ.

Szkolenia zakończone są międzynarodowym egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji językowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia języka angielskiego.

Co otrzymujesz w ramach kursu?

  1. 120-godzinne szkolenie z języka angielskiego
  2. opiekę wykwalifikowanego Trenera oraz Metodyka
  3. podręcznik i ćwiczeniówkę na odpowiednim poziomie
  4. organizację szkolenia w miejscach i terminach dostosowanych do Twoich potrzeb
  5. międzynarodowy certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji językowych (TOEIC, WIDAF, TFI lub pokrewne)
  6. zaświadczenie ukończenia szkolenia

– i to wszystko za jedyne 145,00 zł, czyli niespełna 9% wartości całego szkolenia.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja