Wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełnić test z języka angielskiego. Po przesłaniu do nas wyników, skontaktujemy się z Tobą.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać na adres korespondencyjny biura beneficjenta:

Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG
ul. Kasprowicza 3/5
31-523 Kraków

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można złożyć również w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera:

  1. formularz zgłoszeniowy (+ oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych)
  2. test językowy w celu określenia poziomu znajomości języka przez uczestnika.

Uczestnik, który chce rozpocząć naukę od podstaw składa jedynie podpis pod testem (nie wypełnia testu). Test językowy należy wypełnić w wersji papierowej lub on-line pod adresem  www.masterlang.pl/paj/test.

W razie pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektowym.