W projekcie „Angielska Kuźnia Talentów” mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 roku życia, która uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego, które spełniają przynajmniej 1 z poniższych warunków:

– osoba mająca 50 lat i więcej,
– osoba o niskich kwalifikacjach,
– osoba z niepełnosprawnością,
– osoba opiekująca się osobami zależnymi,
– osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
– migranci powrotni i imigranci,
– kobiety,
– lub osoba długotrwale bezrobotna.

Podczas rekrutacji będą przyznawane poniższe PUNKTY PIERWSZEŃSTWA:
– osoba mająca 50 lat i więcej – 1 punkt,
– osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
– osoba z niepełnosprawnością – 1 punkt,
– osoba opiekująca się osobami zależnymi – 1 punkt,
– osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych – 1 punkt,
– migranci powrotni i imigranci – 1 punkt,
– kobiety – 1 punkt,
– osoba długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
– wynik testu językowego na poziomie A – 3 punkty,
– wynik testu językowego na poziomie B – 2 punkty,
– wynik testu językowego na poziomie C – 1 punkt.